Z życia Diecezji

Publikacje filmowe

Góralskie kolędowanie z zespołem SIKLAWA w parafii Krzykawa-Małobądz k.Olkusza

Wywiad z Ordynariuszem Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Jego Ekscelencją
Najprzewielebniejszym ks. inf. mgr. Antonim Normanem

Wywiad o parafii w Małobądzu i Polskokatolikach z ks. Dziekanem mgr. Tadeuszem Budaczem

„Ugotowani” – to wydarzenie nie z życia naszej Diecezji, ale warte obejrzenia – bowiem w programie telewizyjnym wziął udział ksiądz Mirosław proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Toruniu – człowiek będący nie tylko księdzem, ale również oficerem Wojska Polskiego, profesorem, spadochroniarzem oraz nurkiem.

Publikacje zdjęciowe

Diecezjalne Rekolekcje Adwentowe dla księży i wiernych w katedrze Częstochowskiej

Poświęcenie nowego ołtarza w Parafii w Krzykawie-Małobądzu oraz instalacja Dziekana

Dożynki Parafialno – Gminne w Krzykawie-Małobądzu

 

SONY DSCJego Ekscelencja Najprzewielebniejszy ks. Infułat Antoni Norman
Ordynariusz Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP
podczas kazania w naszej libiąskiej parafii