Witamy na stronie naszej Parafii

Znajdą tu Państwo aktualne wiadomości z życia i historii naszej Parafii,

jak również informacje o Kościele Polskokatolickim.

 


Kościół Polskokatolicki

Kościół Polskokatolicki jest polskim Kościołem Katolickim, posiada sukcesję apostolską. Strzeże depozytu nauki Jezusa Chrystusa zawartego na kartach Ewangelii w Powszechnym Wyznaniu Wiary oraz w tradycji apostolskiej.

 


Cechy charakterystyczne

Spowiedź  – uszna dla dzieci; dla dorosłych zgodnie z tradycją apostolską powszechna (ogólna) przed ołtarzem, kończąca się rozgrzeszeniem sakramentalnym lub uszna do wyboru.

Komunia  – w czasie Mszy św. jest udzielana pod dwiema postaciami, zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa.

Celibat – biskupi i księża mogą zakładać rodziny, zawierając sakramentalny związek małżeński, podobnie jak apostołowie oraz biskupi i księża pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa.

Papież – biskup Rzymu jest uznawany jako „Primus inter Pares”, czyli „pierwszy wśród równych” wszystkich biskupów Kościołów chrześcijańskich, zgodnie z wiarą całego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

Jurysdykcja – Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Najwyższą władzą ustanawiającą prawo polskiego Kościoła Katolickiego jest Synod; w okresie międzysynodalnym Rada Synodalna i Kolegium Biskupów.

Ofiary – nie wyznacza się, nawet zwyczajowych, ofiar pieniężnych z tytułu posług sakramentalnych oraz duszpasterskich.

Świeccy – biorą udział na równi z duchownymi w Synodach, współtworząc prawo Kościoła.

Patriotyzm – Kościół Polskokatolicki ma głęboko zakorzeniony patriotyzm, wychowując ludzi w duchu miłości do Ojczyzny.

 

Dlaczego księża i biskupi w Kościele Polskokatolickim mogą się żenić?
Co to jest sukcesja apostolska?

W głównych tradycjach chrześcijańskich biskupi są uważani za kontynuatorów misji apostołów. Na tym polega ich główna teologiczna funkcja. Aby biskup był następcą apostołów musi zostać wyświęcony w sposób ważny, czyli przez nałożenie rąk przynajmniej jednego biskupa wyświęconego w sposób ważny. Tradycja katolicka wymaga, by ręce nakładało przynajmniej trzech biskupów, a prawosławna dwóch. Funkcjonowanie sukcesji apostolskiej polega na tym, że pomiędzy danym biskupem a apostołami jest nieprzerwany ciąg ważnych święceń. Sukcesję apostolską zachowały Kościoły: katolicki, prawosławny, zdecydowana większość Kościołów wschodnich, Kościoły starokatolickie (do Kościołów starokatolickich zalicza się Kościół Polskokatolicki) oraz kościół anglikański i w pewnym stopniu luterański.

Wytyczne, jakich udzielił Paweł Apostoł biskupom, są następujące: Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?”
(1 List do Tymoteusza 3:1-5, Biblia Tysiąclecia).

Dlatego też Kościół Polskokatolicki, będąc kościołem Starokatolickim, a więc Kościołem trzymającym się starych zasad katolickich, nie uznaje celibatu zgodnie z wolą Bożą zawartą w 1 liście św. Pawła do Tymoteusza 3:1-5.


Wpis w kategorii Aktualności